Verksamhet


Individuell kostrådgivning

Jag tar emot dig som är frisk men vill bli piggare eller bara bevara din hälsa. Dig som är idrottare eller motionär för att prestera bättre. Dig som har övervikt, diabetes, hjärt- och kärlproblem, allergi eller mag-  och tarmproblem och dig som är underviktig, har någon form av stört ätbeteende eller har något annat problem där rätt kost kan hjälpa dig.Föreläsningar/ kurser/ seminarier/ utbildningar

Jag håller föreläsningar och ordnar kurser, seminarier och utbildningar utifrån era behov och önskemål. Ex på detta kan vara kost för optimal hälsa, kost för energi och balans i livet, sund väg till hållbar viktminskning, kost för maxprestation samt utbildningar i ämnet stört ätbeteende med allt vad det innebär.